Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Üniversitemiz Bünyesinde Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

30.04.2024
Üniversitemiz Bünyesinde Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu
Dünyada alanında üniversite sektör iş birliğine dayalı olarak kurulan ilk merkez olma özelliğine sahip olan Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemiz bünyesinde kuruldu.

İbn Haldun Üniversitesi ve Tasarruf Finansman Sektörü temsilcileri tarafından 16 Ağustos 2023 tarihinde imzalanan protokolde İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde bir "Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulması öngörülmüş ve bu yönde çalışmalar başlanmıştı. Bir süre önce YÖK’ten onay alan Merkezin yönetmeliği de Resmî Gazete’nin 29 Nisan 2024 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Merkezin kuruluşu resmen tamamlanmış oldu. 

Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi Hakkında

Dünyada bu alanda üniversite sektör iş birliğine dayalı olarak kurulan ilk merkez olma özelliğine sahip olan Merkez, temelde ülkemizin ve global finans dünyasının karşı karşıya olduğu zorluklara alternatif yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor. Merkezin ana hedefleri arasında tasarruf bilincini artırmak, finansal okuryazarlığı geliştirmek ve tasarruf finansman sistemine yönelik farkındalığı artırmak bulunuyor.

Merkez, tasarruf finansman sistemlerinin kuruluş ve çalışma esasları, tasarruf finansman yöntemleri ve ürünleri üzerine yoğunlaşacak. Merkezin kurulmasının genel olarak amaçlarını, bilimsel araştırmaların yapılması, sertifikasyon sağlanması, lisans, yüksek lisans ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, finansal okur yazarlığın geliştirilmesi, sektörün gelişmesine yönelik regülasyon süreçlerine katkı sunulması, tasarruf finansman yöntemlerine benzer dönüşümlü̈ tasarruf (rotating saving), konut tasarruf planları (housing saving plans) gibi uluslararası tecrübelerin çalışılması, ürün çeşitliliğinin arttırılması, hedef kitlenin genişletilmesi için çalışmaların yürütülmesi, sertifika programları düzenlemek, sempozyum ve kongre gibi etkinliklerin yapılması oluşturuyor.

Merkezin faaliyet planları arasında tasarruf finansman sistemi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri de bulunuyor. Bu iş birlikleri, akademik araştırmaların yanı sıra politika önerileri geliştirilmesine de zemin hazırlayacak ve bu çerçevede tasarruf finansman sisteminin gelişimine dair kapsamlı analizler ve raporlar sunulacak.

Merkez, İbn Haldun Üniversitesi bünyesindeki diğer birimlerle iş birliği içinde çalışacak ve tasarruf finansman sistemi konusunda öğrencilere yönelik eğitim ve sertifika programları düzenleyecek. Ayrıca, finans hukuku alanında lisansüstü programların açılmasına katkıda bulunarak akademik altyapının güçlendirilmesini hedefliyor.

Finans Sektörünün Hızına Ayak Uydurmak İçin Kuruldu

Rektörümüz Prof. Atilla Arkan, merkezin açılışına ilişkin yaptığı açıklamada Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin finansal sektörde yaşanan hızlı değişimlere cevap vermek, inovasyonu teşvik etmek ve tüketicileri bilgilendirmek amacıyla kurulduğunu belirterek merkezin ayrıca tasarruf finansman şirketlerinin işleyiş yapısının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına da işaret etti. Prof. Arkan, merkezin hem akademik camiada hem de sektörel bazda etkileşim ve iş birliklerini artıracağını vurgulayarak bu girişimin İbn Haldun Üniversitesi'nin temel misyon ve vizyonuna uygun olarak ekonomik ve sosyal meselelere multidisipliner bir yaklaşım getireceğini ve merkezin, tasarruf finansman sistemlerine odaklanarak, bu alanlarda bilimsel, teorik ve pratik araştırmalar yapacağını da ifade etti. 

Bu gelişme, İbn Haldun Üniversitesi'nin sadece akademik başarılarına değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de olan bağlılığını gösteriyor. Üniversitemiz, Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla finansal bilincin ve tasarruf kültürünün toplumda yaygınlaştırılmasına öncülük etmeyi amaçlamakta.