Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Üniversitemiz ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

03.09.2021
Üniversitemiz ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
İbn Haldun Üniversitesi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında, insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılıkla mücadele etmek ve bu çerçevede iş birliği yaparak gerekli her tür çalışmayı gerçekleştirmek üzere bir iş birliği protokolüne de imza atıldı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Rektörümüz Prof. Dr. Atilla Arkan’ı ziyaret etti. 3 Eylül Cuma günü İbn Haldun Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde TİHEK 2. Başkanı Alişan Tiryaki, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Yeşilırmak ve Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ömer Çınar da hazır bulundu. Yapılan görüşmede İbn Haldun Üniversitesi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında, insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılıkla mücadele etmek ve bu çerçevede iş birliği yaparak gerekli her tür çalışmayı gerçekleştirmek üzere bir iş birliği protokolüne de imza atıldı.

İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Korunması ve Geliştirilmesi Konusunda Ortak Çalışmalar Yürütülecek

Prof. Dr. Atilla Arkan ve TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın imzaladığı protokolle; insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve kötü muamelenin önlenmesi doğrultusunda “insan hakları” ile ilgili farkındalık artırıcı projelerin hayata geçirilerek, insan haklarına saygıda özen ve duyarlılığı gelişmiş toplumsal yapının oluşumuna katkıda bulunulması amaçlanıyor. Protokol kapsamında Fakülte müfredatlarının imkân verdiği ölçüde belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde seçmeli ya da zorunlu İnsan Hakları derslerine yer verilmesi, eğitim seminerleri, bilgilendirme toplantıları ve bilimsel konferanslar düzenlenmesi, insan haklarını konu edinen ulusal ve uluslararası düzeyde ortak projeler yürütülmesi ve Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde çeşitli çalışmalar yapılması da planlanıyor.

Fotoğraflar