Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Öğretim Üyemiz Dr. Önder Küçükural’ın Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteğe Layık Görüldü

13.09.2021
Öğretim Üyemiz Dr. Önder Küçükural’ın Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteğe Layık Görüldü
Öğretim üyemiz Dr. Önder Küçükural’ın “Türkiye’de La-Dini İnançlar ve Pratikler: Değişen Toplumsal Yapıda Din Dışı Arayışlar” başlıklı projesi, TÜBİTAK 1001 Programı SOBAG (Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu) kapsamında desteğe değer görüldü.

Öğretim üyemiz Dr. Önder Küçükural’ın “Türkiye’de La-Dini İnançlar ve Pratikler: Değişen Toplumsal Yapıda Din Dışı Arayışlar” başlıklı projesi, TÜBİTAK 1001 Programı SOBAG (Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu) kapsamında desteğe değer görüldü. Dr. Öğr. Üyesi Küçükural’ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, TÜBİTAK tarafından, 2021 yılı 1. döneminde "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan 216 projeden, desteklenmesine karar verilen 110 proje arasında yer aldı. İHÜ Medeniyetler İttifakı Enstitüsü öğretim üyesi ve Münazara ve Argüman Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Önder Küçükural Hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

“Türkiye’de La-Dini İnançlar ve Pratikler: Değişen Toplumsal Yapıda Din Dışı Arayışlar” Hakkında

Proje ile, Türkiye’de la-dini inançların (non-religion) ortaya çıkış nedenleri ve bunun arkasında yatan toplumsal dinamiklerin, özellikle nitel araştırma yöntemlerinin benimsendiği keşfedici bilimsel bir araştırma ile yakından irdelenmesi hedefleniyor. Uluslararası literatürde “hayatlarında dine yer vermeyen, Tanrı yokmuş gibi yaşayan, kendini dinsiz, agnostik, ateist, din karşıtı, dine kayıtsız, inançsız, ruhani ama dindar olmayan” (Zuckerman 2008; Zuckerman vd. 2016) gibi farklı biçimlerde tanımlanan ve henüz Batılı ülkelerdeki kadar olmasa da Türkiye’de de sosyal ve siyasi tartışmalarda büyük bir rol oynayan “la-dini pozisyon”un, keşfedici nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile anlaşılması, ülkemizdeki temel toplumsal kutuplaşma dinamiklerinden biri hakkında iç görü edinilmesi ve bu yolla toplumsal dayanışmanın önündeki engellerin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalara katkı sağlanarak, ülkemizde din alanında son dönemlerde yaşanan dönüşümlere ışık tutulmaya çalışılacak. Araştırma kapsamında ülkemizdeki yedi bölgenin en büyük illerinde gözlemler, yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler, odak grup görüşmeleri ve en son olarak da çevrimiçi anket çalışması ile veri toplanması amaçlanıyor. Dr. Öğr. Üyesi Önder Küçükural’ın yürütücülüğünü üstlendiği Projenin ekibinde Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Kaplan’ın yanı sıra, Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Kurtuluş Cengiz ve Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Zübeyir Nişancı araştırmacı olarak yer alıyor. Ayrıca Sosyoloji Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Recep Şentürk ve Ottawa Üniversitesi’nden Lori Beaman da projede danışman olarak görev alıyorlar. “Türkiye’de La-Dini İnançlar ve Pratikler: Değişen Toplumsal Yapıda Din Dışı Arayışlar” Projesi, Kanada'da yapılan çok ülkeli “Non-religion in a Complex Future” adlı proje ile işbirliği halinde yürütülecek.  

Fotoğraflar