Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

YÖKAK'ın Üniversitemize İlişkin 2023 Kurumsal İzleme Raporu Yayınlandı

11.01.2024
YÖKAK'ın Üniversitemize İlişkin 2023 Kurumsal İzleme Raporu Yayınlandı
Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) 2023 Kurumsal İzleme Raporu'nda, Üniversitemizin kuruluşundan bu yana kat ettiği mesafenin örnek gösterilecek nitelikte olduğunun altı çizildi.

Temel görevleri yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapmak, akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmek ve yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak olan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun, Üniversitemize ilişkin 8 Eylül 2023 tarihinde çevrimiçi değerlendirme, 11 Eylül 2023 tarihinde ise saha ziyareti şeklinde gerçekleştirdiği Kurumsal İzleme Programı’na ait rapor yayınlandı. 

Rapora göre 2021 yılında YÖKAK ekipleri tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu’nda belirtilen değerlendirmeleri inceleyerek güçlü yönlerini sürdürülebilir kılmak ve gelişime açık alanları iyileştirmek üzere büyük bir gayret gösteren Üniversitemiz’in kuruluşundan itibaren geçen bu kadar kısa süre içerisinde eğitim-öğretim/araştırma kalitesini geliştirme ve iyileştirme yönünde attığı adımların örnek gösterilecek nitelikte olması, sosyal bilimler alanında dünya çapında üniversite olma yönünde belirlemiş olduğu misyon ve vizyonun öğrencileri kapsayacak şekilde belirlenmiş olması, çok dilli eğitim politikası ve uluslararasılaşma faaliyetlerinin etkililiği, stratejik yönetim süreçlerinin ölçülebilir göstergeler aracılığıyla bilgi sistemi üzerinden takip edilebildiği bir yapının kurulmuş olması, kurumda kalite kültürü ve bilincinin güçlü olması, PUKÖ (planla-uygula-kontrol et-önlem al) döngüsünün sürdürülmesi konusunda farkındalığın var olması gibi hususlar Sonuç ve Değerlendirme başlığı altında ön plana çıktı. 

İbn Haldun Üniversitesi’nin, belirlediği misyon ve vizyona ulaşması yönünde tetikleyici unsurlardan sayılabilecek “öğretim asistanlığı”, "Çarşamba Buluşmaları” gibi diğer üniversitelere örnek gösterilecek nitelikte faaliyetler yürütülmesi ve dünyanın en güçlü şirketleri ve ülkemizin önemli kamu kuruluşları ile işbirliği yapması, karşılıklı olarak etkileşim ile fayda üretilmesini sağlamayı başarmış olması ve bunu sürdürülebilir kılma gayreti içinde olması da raporda altı çizilen önemli göstergeler olarak yer aldı.

Rapora erişim için: https://yokak.gov.tr/2023-yili-izleme-raporlari-yayimlandi-523