2. Lisansüstü Çalışmalar Konferansı’nda 43 Lisansüstü Öğrencisi Tebliğlerini Sundu


2. Lisansüstü Çalışmalar Konferansı, 17 Mayıs Cuma günü Başakşehir Yerleşkemizde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 3 farklı salonda gerçekleştirilen 12 farklı oturumda 43 Lisansüstü öğrencisi çeşitli konularda yaptıkları çalışmaları sunma imkânı buldu.

Konferansın selamlama konuşmasını Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Mehmet Yücel Türksezer yaptı. Türksezer konuşmasında, Üniversite olarak Lisansüstü öğrencilerinin akademik gelişimine büyük önem verdiklerini belirterek, bu etkinlik vesilesiyle öğrencilerin akademik çalışmalarını sunacaklarını ve geri bildirim alacaklarını söyledi.

Çok Katmanlılık Farklı İlmi Anlayışları Reddetmez, Onlara da Varlık İmkânı Tanır

Konferansın ana konuşmacısı Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk idi. “Sosyal Bilimlerde Çok Katmanlı Yaklaşım” konulu bir sunum yapan Prof. Şentürk, toplumsal bilimlerin işlevinin sosyal problemleri açıklamak ve çözmek olduğunu, her toplumun farklı tecrübeleri olması dolayısıyla farklı toplum tecrübelerinin farklı bilimler ürettiğini, fakat dünyada aynı sosyal bilimler eğitiminin sürdürüldüğünü, herkes tarafından paylaşılması gereken bir tek bilimsel hakikat olduğunun öğretildiğini, bu hakim pozitivist ve indirgemeci paradigmanın dışındaki farklı yaklaşımlara şans tanınmadığını ifade etti. Dünyayı daha iyi anlamak ve dünyanın alternatif şekilde açıklanması ve yorumlanmasına daha demokratik bakmayı teşvik etmek amacıyla, dışlayıcı ve indirgemeci sözkonusu bilim kültürünün reformdan geçmesini gerektiğini belirtti. McDonaldslaşma kavramını hatırlattı. İnsanlık tarihi boyunca tüm medeniyetlerin çok katmanlı bir yaklaşım sergilediklerini ifade etti.

Entelektüel anlamda indirgemecilik karşıtı açık düşünce yapısı doğuran çok katmanlılık özelliğinin en net şekilde İslam düşüncesinde görülebileceğini söyleyen Prof. Şentürk, İslam düşünce ve biliminde çok katmanlılığı şu ana başlıklarda tek tek, örnekler vererek inceledi: Çok katmanlı varlık (merâtibü’l-vücûd), çok katmanlı bilgi (merâtibü’l-ulûm), çok katmanlı anlam (merâtibü’l-me’ani), çok katmanlı gerçek (merâtibü’l-hakâik) ve çok katmanlı yöntembilim (merâtibü’l-usûl). Bu çok katmanlı açık bilim anlayışını, farklı ilmi anlayışları reddetmeyen, onlara da varlık imkânı tanıyan bir hüviyete sahip olduğunu ifade etti.

Prof. Şentürk, konuşmasında, İslam medeniyetinin kendinden önceki medeniyetlerin hamiliğini de üstlendiğini, hem kendisinin bu medeniyetlerle iyi ilişkiler kurduğunu hem de onların birbirleriyle iyi ilişkiler kurmasını sağladığını; İslam medeniyetinin bu özelliğini ise fıkha borçlu olduğunu, İslam medeniyetinin dünyaya hâkim olduğu çağda kurulan çok medeniyetli ve çok kültürlü dünya düzeninin kuramsal ve normatif temellerinin fıkıh tarafından inşa edildiğini de sözlerine ekledi. Fıkhın bir gayesinin medeniyeti korumak olduğunu da belirten Prof. Şentürk, İslam âlimlerine göre tüm dini hükümlerin arkasında bir sebep ve tatbik edildiğinde ortaya çıkması planlanan toplumsal bir yarar olduğunu, sonuçların yani dinin toplumsal amaçlarının ise Makasıd’uş-Şeria olarak isimlendirildiğini ifade ederek kısacak bu kavramdan da bahsetti.  Konuşmasının sonunda ise Descartes, Farabi ve İbn Haldun gibi düşünürlerden örnekler vererek, bu düşünürlerin farklı konulardaki yaklaşımlarını açıkladı. Ancak çok katmanlı varlık, usul, bilgi, hakikat anlayışıyla yani açık bilim anlayışıyla, açık medeniyetin sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk’ün konuşmasının ardından Lisansüstü öğrencilerinin sunumlarıyla devam eden 2. Lisansüstü Çalışmalar Konferansı, oturum yöneticisi akademisyenlerimizin değerlendirmeleri neticesinde en iyi sunumların ödüllendirilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur