Çocuk Edebiyatı Sempozyumunda Öğrencilerimiz Konuştu


“Çocuk Edebiyatı” dersi alan öğrencilerimizin birer tebliğ sunduğu Çocuk Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, 9 Ocak Cumartesi günü çevrimiçi olarak gerçekleşti. Sempozyum kurumsal Youtube hesabımızdan (https://www.youtube.com/ibnhalduni) canlı yayınlandı.

Sosyal Bilimlerin Farklı Teorileri Çerçevesinde Çocuk Edebiyatı Metinleri Değerlendirildi

Sempozyumun açılışında Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyemiz Dr. Melike Günyüz bir konuşma yaptı. Üniversitemizin mukayeseli eğitim anlayışıyla, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün kültürel okur-yazarlık, kültürler arası sinerji oluşturmak, küresel meseleler hakkında sosyal bir bilinç kazanmak, edebi bilgi ve kavrayışı sosyal kapsayıcılığa dönüştürme gibi kazanımlara odaklanmasının bir sonucu olarak, “Çocuk Edebiyatı” dersinin bütün öğrencilerimize açık seçmeli bir ders olduunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Günyüz, konuşmasına şöyle devam etti: “Farklı disiplinlerden gelen öğrencilerimizin kendilerine has bir üslupla konuları ele almalarını, bir yandan da entelektüel bilginin yayılmasına yönelik çalışmalar yapmalarını teşvik ediyoruz. Dersimizin temel kazanımlarından birisi öğrencilerimizin, Çocuk ve Gençlik Edebiyatının kültürel, politik ve sosyal etkilerini farketmeleri, sosyal bilimlerin farklı teorileri çerçevesinde çocuk edebiyatı metinlerini değerlendirebilmeleridir.”

Çocuk edebiyatına dair kısa bir değerlendirmeyle konuşmasına devam eden Dr. Öğr. Üyesi Günyüz, ilkini düzenledikleri bu sempozyumun, araştırmacı öğrenci yetiştirme hedefinin bir sonucu olarak gerçekleştirildiğini, burda sunulacak tebliğlerin çocuk edebiyatına dair akademik çalışmalara bir katkı sunması temennisiyle sözlerini sonlandırdı.

12 Öğrencimiz Tebliğ Sundu

Dr. Öğr. Üyesi Melike Günyüz’ün konuşmasının ardından, tüm oturum yöneticiliği ve sunumlarını  öğrencilerimizin gerçekleştirdiği sempozyum oturumlarına geçildi. Dilara Maraba’nın moderatörlüğünde düzenlenen ilk oturumda, Tuba Ecer, “Resimli göç kitaplarında göçmen karakterlerin çizim dillerinin incelenmesi”; Cennet Tuğba Kıllı, “Göç temalı çocuk kitaplarında göçmen karakterlerin psikolojik çözümlemesi”; İrem Sülük, “Pandemi döneminde Türkçe yayınlanan COVID-19 konulu çocuk kitaplarında virüsün temsili nasıldır?”; Nurevşah Kaya ise “Çocuk edebiyatında ötekileştirilen karakterler: Yazarlar ötekileştirilen karakterleri nasıl ifade eder?” başlıklı birer tebliğ sundular.

Şeymanur Kaya’nın “Faruk Gülşen’in Zuvata Kayıp Arkadaşım kitabının Kubler-Ross Yas süreçleri ve Psikanalitik kuramlar çerçevesinde incelenmesi”; Zeynep Şentürk’ün “Yerdeniz Büyücüsü ve Kayıp İsimler Krallığı’nda mitolojik unsurların kullanımında benzerlikler ve farklılıklar”, Mukaddes Kutlu’nun “Çocuklar için yazılmış felsefe kitaplarında doğru ile yanlışın çocuğa göre anlatılması ve karşılaştırılması”; Halise Merve Samur’un ise “Dede Korkut hikayelerinin kurgularında renk ve ışık kullanımının analizi” başlıklı birer tebliğ sunduğu ikinci oturumun moderatörlüğünü ise Cennet Tuğba Kıllı gerçekleştirdi.

Sunum dilinin İngilizce olduğu 3. oturumda moderatörlüğü Şeymanur Kaya üstlenirken, Zahide Sena Akmeşe, “The analysis of Magical Circle by Susanna Tamaro within the context of deindividualization and social identity”; Aişa Buljubasıc, “Reader Response Theory and the Implementation of It In the Classrooms”; İkrame İbrahimi, “The representation of Alice in academic texts on Alice in the Wonderland: Exploited or the Exploiter?” ve Dilara Maraba ise “The analysis of the book Tuck Everlasting by Natalie Babbitt in Existentialist approach through death, freedom, isolation and meaninglessness” başlıklı birer tebliğ sundu.

1.oturumun kaydı:

 

2. oturumun kaydı:

 

3. oturumun kaydı:

Karşılaştırmalı Edebiyat BölümüMelike Günyüz

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur