Türkiye’deki Çokuluslu Şirketler Daha Çok AR-GE’ye Yönelmeli


İbn Haldun Üniversitesi Kolokyum ve Rektör Çayı etkinlik serisi devam ediyor. Her ayın ilk Cuma’sı düzenlenen ve sadece akademik kadromuzun katıldığı Kolokyum ve Rektör Çayı Serisi ile; samimi bir ortamda tüm öğretim üyelerimizin ve araştırma görevlilerimizin bir araya gelip kaynaşması, Üniversitemizle ilgili gelişmelerin paylaşılması, üniversite içi akademik tartışma ortamı oluşturulması ve her ay belirli konular etrafında birer öğretim üyemizin sunum yapması hedefleniyor.

7 Aralık 2018 Cuma günü ikincisi gerçekleştirilen Kolokyum’da, İşletme Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu bir sunum yaptı. Çokuluslu şirketlerin girişimciliği ve uluslararasılaşması üzerine konuşan Prof. Dr. Tatoğlu, bunun aslında yeni bir kavram olarak karşımıza çıktığını belirtti. Bu kavramı; doğrudan yabancı yatırım ile birden fazla ülkede katma değerli faaliyetleri kontrol eden bir girişimcilik olarak tanımlayabileceğimizi söyleyen Tatoğlu, bu sürecin özellikle ABD’de sanayi devriminden sonra ortaya çıkan büyük ölçekli şirketler ile başladığını, 1960’larla birlikte Japon çokuluslu şirketlerin ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

Üretim ve finansın globalizasyonuyla birlikte çokuluslu şirketlerin tüm dünyaya yayıldığı günümüzde, bir şirketin çokulusluluğunu belirleyen değişik özellikler ve kriterler olduğunu ifade eden Ekrem Tatoğlu, bunlar arasında; yabancı iş ortaklarının sayısı ve büyüklüğü; maden, fabrika, banka ve otel gibi katma değerli faaliyetlerin kontrol edildiği ülkelerin sayısı, evrensel mal varlıkları, gelirleri ve istihdam sayıları ile yatırımların uluslararasılaşma derecesinin öne çıktığını belirtti.

Türkiye’deki çokuluslu şirketlere örnekler de veren Tatoğlu; genel olarak bu şirketlerden araştırma ve geliştirme (AR-GE) açısından daha fazla fayda sağlamalarının beklendiğini sözlerine ekleyerek sunumunu sonlandırdı.

İbn Haldun Üniversitesinde Kolokyum ve Rektör Çayı Serisi, 4 Ocak Cuma günü Felsefe Bölümü öğretim üyemiz Dr. Enis Doko’nun “Ötegezegenler ve Dünya Dışı Yaşam Arayışı” başlıklı sunumuyla devam edecek.

 

Ekrem Tatoğlu

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur